Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Aktualności w sprawach obywatelskich i cudzoziemców

Nowe paszporty na Święto Niepodległości

paszport 100 niepodleglosc

 

 

Wszyscy, którzy od 5 listopada 2018 r. będą składali wnioski o wydanie paszportu, otrzymają dokument według nowego wzoru. Tego dnia wejdzie w życie zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszportowych.

Nowe dokumenty będą lepiej zabezpieczone, a na ich stronach znajdą się motywy graficzne związane z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Paszporty będą wyposażone w jeszcze lepsze zabezpieczenia i zapewnią dokumentom wysoki poziom ochrony przed sfałszowaniem. Jednym z zabezpieczeń będzie sztywna strona personalizacyjna. Umożliwi ona wprowadzenie specjalnego zabezpieczenia SAFE I –
to transparentne okienko otoczone polem charakteryzującym się zmiennymi właściwościami optycznymi. Obszar SAFE I umożliwia wprowadzenie szeregu kombinacji zabezpieczeń personalizowanych danych posiadacza dokumentu, zwiększając tym samym ochronę przed kradzieżą tożsamości. Inne elementy zabezpieczające, które będzie zawierał nowy paszport, to m.in.: element graficzny wykonany farbą optycznie zmienną, nitka zabezpieczająca widoczna w świetle UV oraz oznaczenia indywidualne dla danego dokumentu.

Warto zaznaczyć, że nowy paszport będzie zawierał także dodatkowe oznaczenia przeznaczone dla osób niewidzących i niedowidzących. W okładce nowego dokumentu przewidziano tłoczenie zawierające wyraz „Paszport” napisane znakami alfabetu Braille-a, umożliwiające rozpoznanie dokumentu.

Nie będzie obowiązku wymiany starych paszportów na nowe. Wszystkie paszporty w dotychczasowej formie graficznej pozostają ważne do wskazanego w dokumencie terminu.

W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, w internetowym głosowaniu wybrane zostały elementy, które widoczne będą na kartach nowego paszportu. Motywy związane są z postaciami, wydarzeniami, miejscami i symbolami ważnymi dla polskiej niepodległości.
W paszporcie znajdą się motywy graficzne przedstawiające m.in.: Bitwę Warszawską, Antosia Petrykiewicza, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Godło II RP, Grób Nieznanego Żołnierza.

 

 

Od 12 sierpnia 2018r. nowy formularz  wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1526) od 12.08.2018 r., obowiązują nowe formularze wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

wniosek_o_zaproszenie_obowiązuje_od_12.08.2018.pdf

 

Klauzula informacyjna Paszporty RODO

Klauzula_informacyjna_paszporty_RODO.pdf

 

Informacja o nowym numerze konta dla opłat skarbowych

 

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:


63 1020 3541 0000 5002 0290 3227


Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

 

 

Legalny pobyt, lepsze jutro projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

logo 

„Legalny pobyt, lepsze jutro”  nr projektu 9/7-2017/OG—FAMI Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji.

 

W dniu 20.04.2017 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski złożył wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Decyzją Międzyresortowego Zespołu do Spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych projekt pt. „Legalny pobyt, lepsze jutro” został zakwalifikowany do realizacji w pełnej wysokości tj. w kwocie 1 025 331,93 PLN, w tym 768 998,98 PLN dofinansowania ze środków FAMI.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.10.2017 r. do 30.09.2019 r.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie dostępu cudzoziemców do usług świadczonych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz poprawa standardu świadczonych usług.

Bezpośrednim celem jest dostosowanie warunków pracy Oddziału do uzasadnionych potrzeb klientów w zakresie poziomu obsługi, zapewnienia bezpieczeństwa danych, a także podniesienie jakości prowadzonych postępowań administracyjnych oraz skrócenie czasu dostępu do baz danych prowadzonych w systemach teleinformatycznych.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie:

1) poprawa stanu infrastruktury pomieszczeń zajmowanych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, poprzez.:

- remont, aranżację i wyposażenie nowoczesnego Biura Obsługi ds. Cudzoziemców wraz z poczekalnią dla klientów,

- remont i wyposażenie pomieszczeń zajmowanych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców,

-   remont i wyposażenie archiwum podręcznego Oddziału,

2) doposażenie w niezbędny sprzęt personelu zajmującego się prowadzeniem postępowań administracyjnych w stosunku do obywateli państw trzecich,

W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt specjalistyczny (czytniki dokumentów, czytniki linii papilarnych, urządzenia do weryfikacji dokumentów) oraz sprzęt komputerowy (komputery wraz z oprogramowaniem, drukarki A3, A4, drukarki etykiet, skanery sieciowe).

3) unowocześnienie systemów służących obsłudze obywateli państw trzecich poprzez:

-   utworzenie infolinii dla cudzoziemców,

- wyposażenie Oddziału w System Kierowania Przepływem Klientów (kolejkomat)
i infokiosk.

W dniu 2 listopada 2017 r., pod numerem 89 52 32 612 została uruchomiona infolinia Oddziału legalizacji pobytu cudzoziemców.

Osoby obsługujące infolinię udzielają informacji nt. obowiązujących procedur, wymaganych dokumentów w sprawach wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, legalizacji pobytu, wpisu zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydawania kart pobytu,

Jednocześnie został wydzielony oddzielny numer telefonu dedykowany obywatelom Unii Europejskiej 89 82 32 271.

Zmiany w zakresie ewidencji ludności po 1 stycznia 2018 r

1. Uchylono przepisy związane ze zniesieniem obowiązku meldunkowego oraz wprowadzono możliwość meldunku elektronicznego (e-meldunek).

2. Wprowadzono nowe wzory druków meldunkowych.

3. Wydłużono okres zwolnienia z obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców
z dotychczasowych 14 dni do 30 dni.

4. Wprowadzono takie same zasady nadawania numeru PESEL obywatelom państw członkowskich UE jak obywatelom polskim.

5. Przy dokonaniu zameldowania na pobyt stały lub czasowy przez cudzoziemca, obywatela UE 
i członka rodziny obywatela UE zrezygnowano z konieczności przedkładania zaświadczeń wydanych przez wojewodę o zarejestrowaniu pobytu.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie www.obywatel.gov.pl

Pakiet na 100-lecie odzyskania niepodległości dla 18-latków, którzy pierwszy raz otrzymają paszport

2018-01-02 Plakat na ekrany

W 2018 roku, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, każdy 18-latek wnioskujący po raz pierwszy o paszport otrzyma wraz z nim pakiet jubileuszowy. W specjalnej kopercie znajdują się: flaga Polski, znaczek z logotypem Niepodległej oraz miniprzewodnik z opisem jak szanować biało-czerwone barwy i poprawnie śpiewać hymn Polski.

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości będziemy obchodzić przez cały 2018 rok. To doskonała okazja do wspólnego świętowania. To dowód pamięci o tych, którzy nosili Polskę w sercach w czasach, gdy nie było jej na mapach. Na kopercie znajdują się także wizerunki Piłsudskiego, Kwiatkowskiego, Dmowskiego, Narutowicza, Hallera, Paderewskiego, Witosa, Korfantego, Mościckiego, Wojciechowskiego i młodych ludzi.

Ideę akcji najlepiej oddają słowa marszałka Józefa Piłsudskiego „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmującym dane terytorium”. Cytat ten również został wydrukowany na ko-percie.

MSWiA szacuje, że w 2018 roku wniosek o wydanie paszportu złoży ok. 18 000 18-letnich obywateli Polski. Każdy obywatel taki wniosek może złożyć w dowolnym wydziale paszportowym urzędu wojewódzkiego lub punkcie paszportowym na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zameldowania. Za granicą paszport można otrzymać za pośrednictwem konsulatu. Po złożeniu wniosku można monitorować status sprawy paszportowej za pośrednictwem platformy: www.obywatel.gov.pl/sprawdź czy twój paszport jest gotowy do odbioru. Można także skorzystać z usługi powiadomienia sms-em lub e-mailem o tym, że paszport jest już gotowy do odbioru.

O szczegółach akcji „Pakiet na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości/start w dorosłość” informują plakaty w urzędach, w których składane są wnioski o wydanie paszportu. O więcej informacji można także zapytać obsługującego pracownika urzędu.

Co roku jest składanych około 1 300 000 wniosków o wydanie paszportu. Paszporty obywateli Polski są wytwarzane w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

„WIECZORY z PASZPORTEM” w 2018 r.

10 stycznia 2018 r.

14 lutego 2018 r.

14 marca 2018 r.

11 kwietnia 2018 r.

9 maja 2018 r.

13 czerwca 2018 r.

11 lipca 2018 r.

8 sierpnia 2018 r.

12 września 2018 r.

10 października 2018 r.

14 listopada 2018 r.

12 grudnia 2018 r.

 

Mapy i dane statystyczne imigrantów i służb migracyjnych Polski

statystyka migracji

Nota Ministra Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej nr 2548/KD-N z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie kart migracyjnych wydawanych przy wjeździe na terytorium Federacji Rosyjskiej

Nota.pdf

 

UWAGA! Informacja dotycząca przyjmowania i wydawania zaproszeń

Przyjmowanie wniosków o wydanie zaproszenia w pok. 20 A B C D

 (po pobraniu z kolejkomatu numerka na przyjmowanie wniosków paszportowych)

 

Wydawanie zaproszeń w pok. 18

(po pobraniu z kolejkomatu numerka na wydawanie dokumentów paszportowych)

 

Poinformujemy Cię, że Twój paszport jest już gotowy do odbioru

Od 1 czerwca br. ułatwienia dla osób składających wniosek o nowy paszport. Każda osoba, która poda swój numer telefonu lub adres e-mail, zostanie poinformowana, że paszport jest gotowy do odbioru. Zmiany przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Usługa jest bezpłatna. Żeby z niej skorzystać trzeba przy składaniu wniosku o paszport podać swój numer telefonu lub adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych. Zainteresowana osoba otrzyma informację, że paszport czeka na niego w urzędzie:

Można podać zarówno numer telefonu i adres e-mail. Wniosek o nowy paszport można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, niekoniecznie w województwie, w którym jesteśmy zameldowani.

 

Informacja dla posiadacza Karty Polaka

Informacja dla posiadacza Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej i zamierzających złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz.U. z 2016 r. poz. 2066) oraz ustawy o cudzoziemcach, która wprowadza zmiany do sposobu przyznawania i realizacji świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej.

wniosek_o_przyznanie_świadczenia_pieniężnego.pdf

 

Rezerwacja online

 

 

 

POMIŃ KOLEJKĘ W ODDZIALE PASZPORTÓW W OLSZTYNIE

I

ZAREZERWUJ WIZYTĘ PRZEZ INTERNET

 

Korespondencja kierowana do klientów w związku z rezerwacją internetową przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

 


 

     W celu zarezerwowania terminu wizyty należy z kalendarza wybrać dzień wizyty, a następnie godzinę oraz wpisać wymagane dane (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) i potwierdzić wpis przepisując wyświetlony kod.

 

 

 

Rezerwację należy zakończyć przyciskiem: Zatwierdź wizytę

 

 

 

Wolne terminy oznaczone są kolorem zielonym,

 

natomiast zajęte kolorem czerwonym.

 

 

 

UWAGA - Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy (jednej osoby).

 

 

 

 

 

WIZYTA

 

 

 

rezerwowana

 

on - line

 

pokój 18

 

stanowisko nr 3

 

(bez pobierania numerków z automatu biletowego)

 

 

 

Zasady korzystania z elektronicznej rezerwacji kolejki:

 

 

 

 

 rezerwacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezygnacja z terminu wizyty

 

 

 

Informacje dodatkowe o sposobie załatwienia sprawy

 


Cudzoziemcy, nowy wzór wniosku na pobyt czasowy

 

U W A G A !

Od 1 stycznia 2016 r., będzie obowiązywał nowy formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

wniosk_o_udzielenie_cudzoziemcowi_zezwolenia_na_pobyt_czasowy.pdf

 

Karta Dużej Rodziny w Paszportach

rodzina

Od 1 stycznia 2015r. członkowie rodzin wielodzietnych, legitymujący się ważną Kartą Dużej Rodziny, są uprawnieni do ulgi w opłatach za paszporty.

 Ulga obejmuje zniżkę w wysokości 75% dla dzieci z rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Dodatkowo przepisy przewidują wprowadzenie nowej zniżki dla rodziców w wysokości 50%. Uprawnienie tych osób do zniżki przysługuje po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny.

 Opłaty za wydanie paszportu dla osób legitymujących się ważną Kartą Dużej Rodziny kształtują się następująco:

 

- do 13 roku życia opłata wynosi 15 zł

- od 13 do 25 roku życia dla osób uczących się opłata wynosi 35 zł*

 

Dotychczasowe ulgi pozostają bez zmian. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

*w przypadku dzieci uczących się powyżej 18 roku życia Karta Dużej Rodziny jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej – art. 11 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863)

 

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny można uzyskać na stronie

www.rodzina.gov.pl

 

Informacja dla wybierających się za granicę

 

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem: www.msz.gov.pl w zakładce „Polak za granicą” można znaleźć szereg przydatnych informacji i wskazówek niezbędnych polskim turystom udającym się w podróż za granicę.

 

Zapoznanie się przed wyjazdem z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych pozwoli zadbać o własne bezpieczeństwo oraz uniknąć trudnych sytuacji podczas wyjazdów.

 

 

" Helsińska Fundacja Praw Człowieka"

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizuje obecnie kilka projektów, które zakładają pomoc cudzoziemcom w Polsce. Są to:

  1. 1)Projekt „Prawnicy dla Uchodźców V" - w jego ramach zapewniamy pomoc prawną i integracyjną cudzoziemcom ubiegającym się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy lub objętym ochroną międzynarodową. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa.

Więcej informacji: http://programv.hfhr.pl/uchodzcy/

  1. 2)Projekt „Powroty. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów." - w tym projekcie udzielamy pomocy prawnej cudzoziemcom chcącym powrócić do kraju pochodzenia lub nieposiadającym zezwolenia na pobyt w Polsce. Jest on współfinansowany przez Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów i budżet państwa.

Więcej informacji: http://powroty.hmr.pl/

  1. 3)Projekty „Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów" oraz „Po stronie dialogu - promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym"- w ramach tych projektów świadczymy pomoc prawną i integracyjną cudzoziemcom, którzy przebywają w Polsce legalnie i nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy i posiadają perspektywę przedłużenia pobytu. Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.

Więcej informacji:

http://programy.hflir.pl/dacrade/http://proa-amy.hflir.pl/uchodzcy/pro/po-stronie-dia1ogu-Dromowanie-integracii-w-spoleczenstwie-przyjmującym/

 

Prawnicy przyjmują cudzoziemców w siedzibie Fundacji (ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, pokój 413, piętro 4) podczas dyżurów. Można się z nimi kontaktować także:

-        telefonicznie pod numerem: (48 22) 556 44 66,

-        e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-        za pośrednictwem faksu: (48 22) 556 44 51 lub 50.

  

„POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów” Informacja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

 

Dobrowolny powrót – informator dla powracających migrantów

 

Voluntary return – guide for returning migrants

 

العودة الطوعية-دليل للمهاجرين العائدين

 

Tình nguyện hồi hương – bản thông tin cho người nước ngoài hồi hương

 

Добровольное возвращение-пособие для возвращающихся мигрантов

 

Retour volontaire – guide pour les migrants de retour

 

 ნებაყოფლობითი დაბრუნება - ცნობარი ნებაყოფლობითი დაბრუნების მსურველი მიგრანტებისთვის