Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Aktualności w sprawach obywatelskich i cudzoziemców

Mapy i dane statystyczne imigrantów i służb migracyjnych Polski

statystyka migracji

Nota Ministra Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej nr 2548/KD-N z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie kart migracyjnych wydawanych przy wjeździe na terytorium Federacji Rosyjskiej

Nota.pdf

 

UWAGA! Informacja dotycząca przyjmowania i wydawania zaproszeń

Przyjmowanie wniosków o wydanie zaproszenia w pok. 20 A B C D

 (po pobraniu z kolejkomatu numerka na przyjmowanie wniosków paszportowych)

 

Wydawanie zaproszeń w pok. 18

(po pobraniu z kolejkomatu numerka na wydawanie dokumentów paszportowych)

 

Z dniem 20 września 2017 r. nastąpi zmiana godzin obsługi klientów w Oddziale Paszportów

Z dniem 20 września 2017 r. nastąpi zmiana godzin obsługi klientów w Oddziale Paszportów w Olsztynie oraz w Delegaturach Urzędu w Elblągu i w Ełku.

 

Klienci obsługiwani będą w godzinach:

Poniedziałek        9.00-17.00

Wtorek-piątek     7.40-15.00

 

Poinformujemy Cię, że Twój paszport jest już gotowy do odbioru

Od 1 czerwca br. ułatwienia dla osób składających wniosek o nowy paszport. Każda osoba, która poda swój numer telefonu lub adres e-mail, zostanie poinformowana, że paszport jest gotowy do odbioru. Zmiany przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Usługa jest bezpłatna. Żeby z niej skorzystać trzeba przy składaniu wniosku o paszport podać swój numer telefonu lub adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych. Zainteresowana osoba otrzyma informację, że paszport czeka na niego w urzędzie:

Można podać zarówno numer telefonu i adres e-mail. Wniosek o nowy paszport można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, niekoniecznie w województwie, w którym jesteśmy zameldowani.

 

Informacja dla posiadacza Karty Polaka

Informacja dla posiadacza Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej i zamierzających złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz.U. z 2016 r. poz. 2066) oraz ustawy o cudzoziemcach, która wprowadza zmiany do sposobu przyznawania i realizacji świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej.

wniosek_o_przyznanie_świadczenia_pieniężnego.pdf

 

Rezerwacja online

 

 

 

POMIŃ KOLEJKĘ W ODDZIALE PASZPORTÓW W OLSZTYNIE

I

ZAREZERWUJ WIZYTĘ PRZEZ INTERNET

 

Korespondencja kierowana do klientów w związku z rezerwacją internetową przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

 


 

     W celu zarezerwowania terminu wizyty należy z kalendarza wybrać dzień wizyty, a następnie godzinę oraz wpisać wymagane dane (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) i potwierdzić wpis przepisując wyświetlony kod.

 

 

 

Rezerwację należy zakończyć przyciskiem: Zatwierdź wizytę

 

 

 

Wolne terminy oznaczone są kolorem zielonym,

 

natomiast zajęte kolorem czerwonym.

 

 

 

UWAGA - Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy (jednej osoby).

 

 

 

 

 

WIZYTA

 

 

 

rezerwowana

 

on - line

 

pokój 18

 

stanowisko nr 3

 

(bez pobierania numerków z automatu biletowego)

 

 

 

Zasady korzystania z elektronicznej rezerwacji kolejki:

 

 

 

 

 rezerwacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezygnacja z terminu wizyty

 

 

 

Informacje dodatkowe o sposobie załatwienia sprawy

 

Wieczory z Paszportem w 2017r.

11 stycznia 2017 r.

8 lutego 2017r.

8 marca 2017r.

12 kwietnia 2017 r.

10 maja 2017 r.

14 czerwca 2017 r.

12 lipca 2017 r.

9 sierpnia 2017 r.

13 września 2017 r.

11 października 2017 r.

8 listopada 2017 r.

13 grudnia 2017 r.

 

 


Cudzoziemcy, nowy wzór wniosku na pobyt czasowy

 

U W A G A !

Od 1 stycznia 2016 r., będzie obowiązywał nowy formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

wniosk_o_udzielenie_cudzoziemcowi_zezwolenia_na_pobyt_czasowy.pdf

 

Karta Dużej Rodziny w Paszportach

rodzina

Od 1 stycznia 2015r. członkowie rodzin wielodzietnych, legitymujący się ważną Kartą Dużej Rodziny, są uprawnieni do ulgi w opłatach za paszporty.

 Ulga obejmuje zniżkę w wysokości 75% dla dzieci z rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Dodatkowo przepisy przewidują wprowadzenie nowej zniżki dla rodziców w wysokości 50%. Uprawnienie tych osób do zniżki przysługuje po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny.

 Opłaty za wydanie paszportu dla osób legitymujących się ważną Kartą Dużej Rodziny kształtują się następująco:

 

- do 13 roku życia opłata wynosi 15 zł

- od 13 do 25 roku życia dla osób uczących się opłata wynosi 35 zł*

 

Dotychczasowe ulgi pozostają bez zmian. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

*w przypadku dzieci uczących się powyżej 18 roku życia Karta Dużej Rodziny jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej – art. 11 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863)

 

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny można uzyskać na stronie

www.rodzina.gov.pl

 

Informacja dla wybierających się za granicę

 

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem: www.msz.gov.pl w zakładce „Polak za granicą” można znaleźć szereg przydatnych informacji i wskazówek niezbędnych polskim turystom udającym się w podróż za granicę.

 

Zapoznanie się przed wyjazdem z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych pozwoli zadbać o własne bezpieczeństwo oraz uniknąć trudnych sytuacji podczas wyjazdów.

 

 

" Helsińska Fundacja Praw Człowieka"

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizuje obecnie kilka projektów, które zakładają pomoc cudzoziemcom w Polsce. Są to:

  1. 1)Projekt „Prawnicy dla Uchodźców V" - w jego ramach zapewniamy pomoc prawną i integracyjną cudzoziemcom ubiegającym się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy lub objętym ochroną międzynarodową. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa.

Więcej informacji: http://programv.hfhr.pl/uchodzcy/

  1. 2)Projekt „Powroty. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów." - w tym projekcie udzielamy pomocy prawnej cudzoziemcom chcącym powrócić do kraju pochodzenia lub nieposiadającym zezwolenia na pobyt w Polsce. Jest on współfinansowany przez Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów i budżet państwa.

Więcej informacji: http://powroty.hmr.pl/

  1. 3)Projekty „Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów" oraz „Po stronie dialogu - promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym"- w ramach tych projektów świadczymy pomoc prawną i integracyjną cudzoziemcom, którzy przebywają w Polsce legalnie i nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy i posiadają perspektywę przedłużenia pobytu. Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.

Więcej informacji:

http://programy.hflir.pl/dacrade/ http://proa-amy.hflir.pl/uchodzcy/pro/po-stronie-dia1ogu-Dromowanie-integracii-w-spoleczenstwie-przyjmującym/

 

Prawnicy przyjmują cudzoziemców w siedzibie Fundacji (ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, pokój 413, piętro 4) podczas dyżurów. Można się z nimi kontaktować także:

-        telefonicznie pod numerem: (48 22) 556 44 66,

-        e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-        za pośrednictwem faksu: (48 22) 556 44 51 lub 50.

  

„POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów” Informacja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

 

Dobrowolny powrót – informator dla powracających migrantów

 

Voluntary return – guide for returning migrants

 

العودة الطوعية-دليل للمهاجرين العائدين

 

Tình nguyện hồi hương – bản thông tin cho người nước ngoài hồi hương

 

Добровольное возвращение-пособие для возвращающихся мигрантов

 

Retour volontaire – guide pour les migrants de retour

 

 ნებაყოფლობითი დაბრუნება - ცნობარი ნებაყოფლობითი დაბრუნების მსურველი მიგრანტებისთვის