Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

 

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert Nr ZK/1/2013 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2013”, na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

 

Planowany termin posiedzenia komisji konkursowej – dnia 18 marca 2013 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, pok. nr 303

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, należy dokonać w terminie do dnia 11 marca 2013 r. do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Al. J. Piłsudskiego 7/9, 10 – 575 Olsztyn (pok. 307), fax. 89 52 32 363 oraz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w konkursie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 52 32 703.

 

pliki do pobrania:

Zaproszenie_do_udziału_w_pracach_komisji_konkursowej_ngo.doc

Formularz_zgłoszeniowy_tabela_ngo-2.doc