Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Ogłoszenie wyników zasad przyznawania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na rok 2015

ogłoszenie_wyników.pdf