Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

WYNIKI KONKURSU – B 2018 Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością - edycja 2018

WYNIKI KONKURSU – B 2018

     Uprzejmie informuję, iż rozstrzygnięto konkurs ogłoszony przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dla podmiotów uprawnionych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego działających w obszarze pomoc i integracja społeczna, tj.„Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, ”

     Biorąc pod uwagę powyższe, Zleceniobiorca, w terminie 7 dni od podania wyników konkursu, w przypadku przyznania dotacji z budżetu Wojewody, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do złożenia*:

w przypadku zmian:

Do pobrania:

Rozstrzygnięcie – B

Załącznik nr 3-bezdomność

Załącznik nr 4-bezdomność

Załącznik nr 5-bezdomność

Załącznik nr 6-bezdomnosć

Załącznik nr 7 - oświadczenie o przyjęciu dotacji