Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Wizyta Minister Elżbiety Bojanowskiej w Olsztynie

15 listopada 2018

 

W ramach promocji e-zwolnień lekarskich do Olsztyna przyjechała Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska.

 

W briefingu prasowym w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim udział wzięli: Wiceminister RPiPS Elżbieta Bojanowska, Wojewoda W-M Artur Chojecki, Dyrektor W-M Oddziału NFZ Andrzej Zakrzewski oraz Dyrektor ZUS w Olsztynie i Elblągu Karina Podlaszewska.

 

Po spotkaniu z mediami odbyła się konferencja na temat e-zwolnień, także z udziałem Wicewojewody W-M Sławomira Sadowskiego, lekarzy i pracodawców.

 

Od 1 grudnia zwolnienie będzie można wystawić tylko w formie elektronicznej. Termin wprowadzenia e-zwolnień był przekładany dwukrotnie. Teraz ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiada, że kolejnego odroczenia terminu nie będzie, a taka forma wystawiania zwolnień jest wygodniejsza dla lekarzy, pacjentów i pracodawców.

 

Na Warmii i Mazurach e-zwolnienia już wypisuje już niemal 56 proc. lekarzy. W całej Polsce ten odsetek wynosi ponad 53 procent lekarzy.

 

Lekarze, którym brakuje sprzętu, mogą liczyć na pomoc finansową z Narodowego Funduszu Zdrowia. Na Warmii i Mazurach na doposażenie lekarzy przeznaczony zostanie 1 milion 400 tysięcy złotych.

 

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 r. Natomiast od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

 

Elektroniczne zwolnienia mogą wystawiać lekarze posiadający profil na PUE ZUS lub zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową. Od 23 października 2018 r. lekarze mogą upoważnić tzw. asystentów medycznych do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu. Wystawianie e-ZLA jest również możliwe dla lekarza przez urządzenia mobilne, np. podczas wizyty domowej.