Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Finał XXIV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej

5 marca 2019

laureaci wszyscy

 

1 marca br. w Warmińsko–Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się XXIV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej.

 

 

Jej organizatorami oraz fundatorami nagród byli:

-         Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WM UW w Olsztynie

-         Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

-         Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

-         Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

-         Warmińsko–Mazurski Oddział Okręgowy PCK

-         Kuratorium Oświaty w Olsztynie

 

Gościem honorowym z ramienia Szefa Obrony Cywilnej Kraju był Pan Andrzej Dobrzeniecki – zastępca Dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Celem Olimpiady była popularyzacja problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponad gimnazjalnych, przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym, kształtowanie świadomości i postaw a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawianie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach. Po dwóch etapach (teoretycznym – test 50 pytań) oraz teoretyczno – praktycznym wyłoniono 5 najlepszych drużyn.

 

Wyniki XXIV Wojewódzkiej Olimpiady przedstawiają się następująco:

I miejsce:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E.Orzeszkowej w Bartoszycach (opiekun Jarosław Puszko) w składzie:

Weronika Stapel

Katarzyna Kołdysz

 

II miejsce:

V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie (opiekun Krzysztof Rutkowski) w składzie:

Julia Moszczyńska

Małgorzata Kocenko

 

III miejsce:

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku (opiekun Jan Wawiórka) w składzie:

Maciej Biedrzycki

Hubert Późniak

 

IV miejsce:

Zespół Szkół Nr 1 w Piszu (opiekun Ewa Tutas) w składzie:

Katarzyna Cieloszczyk

Maciej Samul

 

V miejsce:

Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie – Osadzie (opiekun Hanna Konicz) w składzie:

Jolanta Krzesińska

Patryk Szymański

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom oraz ich opiekunom i zapraszamy już teraz za rok na jubileuszową XXV Olimpiadę Wiedzy o Obronie Cywilnej.