Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Inwestycja na granicy

11 lipca 2019

fot. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej9 lipca wojewoda Artur Chojecki wizytował nową inwestycję na przejściu drogowym w Gronowie, która została zrealizowana pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego użytkowanego przez Straż Graniczną i Izbę Administracji Skarbowej". Z obiektu korzystają funkcjonariusze obu służb. Inwestycja poprawiła warunki ich codziennej, niełatwej pracy. Dostosowano warunki przeprowadzania odprawy granicznej do norm określonych przez prawo Unii Europejskiej.

 

Wszystko przebiegło szybko i sprawnie. W lutym 2018 r. przekazano plac budowy pod inwestycję polegającą na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie już istniejącego budynku. W ciągu kilku miesięcy inwestor, T4B Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zrealizował obiekt zwiększając jego powierzchnię użytkową z 273,75 m2  do 924,90 m2 . Inwestycję zakończono i odebrano pod koniec 2018 roku. Na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku wydano ogółem 7 213 988,87 zł (środki ustawy budżetowej – 6 941 407,41 zł , środki rezerwy celowej – 272 581,46 zł). Podczas wizyty wojewoda podziękował inwestorowi za szybką realizację zadania, a pogranicznikom i celnikom życzył powodzenia w codziennej służbie.

 

Po rozbudowie i przebudowie:

całkowita powierzchna zabudowy budynku - 502,10 m2,

całkowita powierzchnia użytkowa - 924,90 m2,

w tym:

powierzchnia użytkowa zajmowana przez SG -  460,87 m2,

powierzchnia użytkowa zajmowana przez służbę celną - 276,22 m2,

powierzchnia użytkowa wspólna  - 187,81 m2,

kubatura - 3 995,00 m3.